T 058 212 91 74

Constructie is de belangrijkste viagra bron van inspiratie en leven

Renovatie & restauratie

Ook op utiliteitsbouw heeft de tijd zijn weerslag. Op zeker moment doet u er verstandig aan groot onderhoud te laten plegen of om een renovatie uit te laten voeren. Een renovatie van utiliteitsbouw vraagt om een specifieke aanpak. Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden heeft de kennis en ervaring om uw renovatie vakkundig uit te voeren. Na een renovatie is uw pand weer jarenlang vrij van onderhoud, problemen en hoge kosten.

Een renovatie kan behoorlijk ingrijpend zijn. Voorop staat dat we bij u te gasten zijn en uw bedrijfsproces zo min mogelijk willen verstoren. Ons doel is aanwezig te zijn, zonder overlast te veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld door werkzaamheden slim te plannen en op aangepaste tijden te werken.

Restauratie

Een historisch pand in ere herstellen? Met oog voor detail halen de restauratiespecialisten van Bouwbedrijf De Vries het maximale resultaat uit een restauratie.

Transformatie De Sterke Vogelmeer foto's

Rotshuizen Geensemeer foto's

Mercurius fonteinmeer foto's

St. Anthony Gasthuismeer foto's