T 058 212 91 74

Constructie is de belangrijkste viagra bron van inspiratie en leven

Aan de bak na de bouwvak

De bouwvak is voorbij, Bouwbedrijf De Vries gaat weer vol goede moed aan het werk. Dat doen we onder andere in Leeuwarden, bij de flat De Anjen. Deze zullen we op verschillende manieren voorzien van betere isolatie om stookkosten te verlagen en wooncomfort te verhogen. Eerder isoleerde Bouwbedrijf de Vries al de vergelijkbare flat De Gealanden in Leeuwarden.Terug naar het nieuwsoverzicht

Orgelmakerij Leeuwardenmeer foto's

Rotshuizen Geensemeer foto's

St. Anthony Gasthuismeer foto's